Η εταιρεία Δ. Αράχωβας & Υιοί Ο.Ε. έχει εξέλιξη στο χώρο των φωτοβολταϊκών.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι μια από τις πιο εξελισσόμενες τεχνολογίες σε ότι αφορά την ενέργεια, αφού χρησιμοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, η οποία είναι ανεξάντλητη, με σκοπό να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια. Ο τρόπος λειτουργίας των φωτοβολταϊκών στηρίζεται στην μετατροπή της ακτινοβολίας του ήλιου που προσπίπτει πάνω σε ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο, πάνελ. Το φωτοβολταïκό πάνελ είναι ένα από πιο βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται ένα φωτοβολταïκο σύστημα, γιατί είναι η επιφάνεια που απορροφά την ηλιακή ενέργεια. Εκτός όμως από τα Φωτοβολταϊκά πάνελ, τα φωτοβολταïκά συστήματα αποτελούνται από τα Συστήματα στήριξης, τους Συσσωρευτές, τους Αντιστροφείς τάσης, τους Μετρητές ενέργειας και Ρυθμιστές φόρτισης.

  • Τα συστήματα στήριξης είναι πιο απλές διατάξεις που βοηθούν στην εγκατάσταση των ηλιακών συλλεκτών για να τραβήξουν σωστά την ηλιακή ενέργεια.

  • Οι συσσωρευτές είναι οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται στα αυτόνομα δίκτυα.

  • Ο αντιστροφέας τάσης είναι μια διάταξη ισχύος που χάρη σε αυτήν μετατρέπεται το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο.

  • Ο μετρητής ενέργειας χρησιμεύει στην μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται μόνο σε περίπτωση που το σύστημα είναι διασυνδεδεμένο με το δημόσιο δίκτυο

κάντε κλίκ εδώ να δείτε τις Υπηρεσίες Συντήρησης Φωτοβολταϊκών