Δίδυμη Σήραγγα Κλόκοβας

Η Δίδυμη Σήραγγα της Κλόκοβας αποτελεί το μεγαλύτερο τεχνικό έργο της Ιονίας Οδού. Έχει μήκος περίπου 3.000 m ( 2.906m ο αριστερός κλάδος και 2.925m ο δεξιός κλάδος ) και βρίσκεται στην περιοχή του όρους Κλόκοβα.

Οι εργασίες για τη κατασκευή της ξεκίνησαν τον Μάιο του 2015 για να ολοκληρωθούν μόλις 13 μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 2016.

Η Σήραγγα της Κλόκοβας είναι μια από τις 10 μεγαλύτερες οδικές σήραγγες της χώρας, ενώ θα είναι η μεγαλύτερη οδική σήραγγα του νομού Αιτωλοακαρνανίας και η 2η μεγαλύτερη στη Δυτική Ελλάδα.