Κατασκευή πασσάλων χάλυβα

Ενίσχυση εδάφους – πασσαλόμπηξη

IMG_1392

IMG_1393 IMG_1394