Οπλισμένο είναι το σκυρόδεμα που ενισχύεται με χαλύβδινο σκελετό. Ο χάλυβας καλείται οπλισμός και το όλο σώμα οπλισμένο σκυρόδεμα. Το τσιμέντο έχει την ιδιότητα να επικολλάται, κατά τη σκλήρυνσή του, στο χάλυβα. Για το λόγο αυτό, εάν εισαχθούν στη μάζα του νωπού σκυροδέματος χαλύβδινες ράβδοι, τότε μετά τη σκλήρυνση, σκυρόδεμα και χάλυβας θα αποτελέσουν ενιαίο σώμα. Οι κατασκευές του οπλισμένου σκυροδέματος, συγκρινόμενες με τις κατασκευές άλλων υλικών, έχουν μεγαλύτερες αντοχές σε θλίψη, εφελκυσμό, κάμψη κλπ.  Ο χάλυβας παραλαμβάνει τα εφελκυστικά φορτία ενώ το σκυρόδεμα τα θλιπτικά.

Η πολυετής γνώση μας στην Κατασκευή Οπλισμένου Σκυροδέματος, σε συνδυασμό με δεκαετίες πρακτικής εμπειρίας, μας έχουν δώσει τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε συστήματα προστασίας οπλισμένου σκυροδέματος, τα οποία είναι κορυφαίας ποιότητας.

Το οπλισμένο σκυρόδεμα συνδυάζει, ως υλικό δόμησης, μεγάλο φάσμα στατικών αντοχών υψηλού επίπεδου (θλίψης, κάμψης, εφελκυσμού, διάτμησης). Είναι αναντικατάστατο για πολλές κατασκευές μεγάλης κλίμακας ή υψηλών αντισεισμικών απαιτήσεων. Οι αντοχές του καθορίζονται από την ποιότητα του τσιμέντου, το λόγο νερό/τσιμέντο, την κοκκομετρική σύνθεση, τη συμπύκνωση κατά την κατασκευή και τον οπλισμό του. Προσδιορίζονται σε κάθε περίπτωση, από τους σχετικούς κανονισμούς. Επηρεάζονται επίσης σημαντικά από το χρόνο και τη διαδικασία στερεοποίησης και σκλήρυνσης, καθώς και από τις περιβαλλοντικές συνθήκες κατά την ωρίμανση.

OPLISMENO SKIRODEMA